Sitedeki Yeriniz : Ana Sayfa » ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ VE ARDAHAN

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ VE ARDAHAN

Üniversiteler, genel olarak ülkenin, özel olarak ise bulunduğu kentin sosyo-ekonomik gelişmesini
sağlayan faktörlerin en önemlilerinden birisidir. Üniversite denilince, ilk önce, her üniversite nüfusunun
kentte yaptığı harcamalar akla gelmektedir. Bunun yanında üniversitenin sosyo-ekonomik gelişmeye ve
kentlileşmeye olan katkıları da önemlidir. Çünkü ekonomik gelişme ile sosyal/kültürel gelişme birbirlerini
karşılıklı olarak etkileyen dinamiklerdir. Yani sosyal/kültürel nedenler, ekonomik ve gelir artışlarının da
bir koşulu olarak ortaya çıkabilmektedir. Bu bağlamda  üniversitelerin kuruldukları
illere özellikle ekonomik ve sosyal/kültürel açıdan çok önemli katkılarının olduğunu göstermektedir. Bu
yapı itibariyle üniversiteler, bir yandan yarattığı gelir akımı ile kentin gelişmesinin maddi koşulunu
oluştururken, diğer yandan da gelişmenin bilimsel ve sosyal/kültürel koşullarını hazırlamaktadır. Ancak
üniversitelerin başında bulunan Rektörlere burada büyük görevler düşmektedir. Öncelikle bir rektör, bağlı bulunduğu ilin bütün sorunlarını Üniversitenin sorunuymuş gibi algılamalı ve bu doğrultuda çözüm üretmelidir. En önemlisi Rektör,
Din, dil, ırk gözetmeksizin o İlin bütün insanlarını kucaklayıcı bir politika gütmelidir. Ancak böyle bir Rektör, bağlı bulunduğu ilin sosyal/kültürel ve ekonomik bakımında fayda sağlayabilir.

Üniversiteler herkesçe bilinen çeşitli fonksiyonlarının yanında, kuruldukları kentlerin
ekonomik, sosyal ve kültürel yapısı üzerinde önemli etkilere sahiptirler. Özellikle, az gelişmiş ya da gelişmekte olan, ekonomisi sanayiden ziyade tarıma ve hayvancılığa dayanan Ardahan gibi  illerde üniversite öğrencilerinin yapmı.ş oldukları harcamalar kent ekonomisine canlılık kazandırmaya
ve bu kurumların önemini birkaç kat daha arttırmaya yönelik olmaldır. Bundan dolayıdır ki ,Ardahan halkının Üniversitesine olan güveni ve beklentileri ne yazık ki azalmıştır. Zira Ardahan Üniversitesi kuruluşunda bu yana İlin gelişmesine en ufak bir katkı sağlamamıştır. Komşumuz  Kars’ı bilenler bilir, Üniversite kurulmadan önceki Kars, virane durumdaydı, neredeyse  her evin, her dükanın duvarına satılıktır yazısı görmek mümkündü. Üniversite kurulduktan sonra Kars hızlı bir şekilde gelişmeye başladı..
İşte bütün bu sebeplerden dolayı Ardahan’lılar da Üniversite ilimize geldi Kars gibi bizim İlimizinde çehresi değişir umudune kapılmışlardı. Ancak ne yazık ki beklenen olmadı. Rektör bey, Ardahanlılara en büyük  haksızlığı Üniversite yerleşkesini şehir merkezine kilometrelerce uzağına kurmakla yapmış oldu.

üniversiteden kentin beklenen ekonomik katkıyı alabilmesi için üniversite ve kent arasında karşılıklı etkileşim olması gerektiğine inanıyorum. öğrencilerin yurt ihtiyacını karşılayacak özel girişimlerin artması, marka ürünlerin Ardahan’da çoğalması, işletmelerde profesyonel anlayışın gelişmesi ve buna benzer konularda gerekli destek ve eğitimlerin üniversiteden alınması gerekliliğine inanıyorum, aksi takdirde ortaya çıkacak katkının beklenenden daha az olacağı aşikardır..

Teknolojik becerilere giderek daha çok dayalı hale gelen açık ve bütünleşmiş bir dünyada firmaların rekabet gücü yanında, üniversitelerden ekonomik gelişmeyi teşvik etmede artan bir rol almaları isteniyor. Üniversiteler eğitim aktarmanın ötesinde bugün artık endüstriyel olarak değerli olan beceriler, yenilikler ve girişimcilik kaynakları olarak görülüyorlar. Hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkeler üniversitelerin büyümeyi teşvik edici bu potansiyelini gerçekleştirmeyi öncelikleri haline getirdiler, bu durum eşgüdümlü politika çalışmaları gerektiren bir strateji olmalı..

DOĞU GÜNEŞİ GAZETESİ ARDAHAN'DA GÜNLÜK YAYIN YAPAN MÜSTAKİL VE SİYASİ BİR GAZETEDİR. İLETİŞİM; SAHİBİ VE GENEL YAYIN YÖNETMENİ MEMET AVŞAR; 05414757500