Sitedeki Yeriniz : Ana Sayfa » Duyurular » İLAN T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI

İLAN T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI


İLAN
T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI

T.C. Serhat Kalkınma Ajansı, Kalkınma Ajansları Mal Ve Hizmet Alımlarına İlişkin Yönetmeliğin 10. Maddesi Gereğince Herkese Açık İhale Usulü ile Muhtelif İşgücü Hizmet Alım İşi (12 Kişi) İhalesi ve Silahsız Özel Güvenlik Hizmeti Alımı İşi (4 Kişi) İhalesi olmak üzere 2 (iki) ayrı ihale şeklinde ihale edecektir.

1-AJANSIN İRTİBAT BİLGİLERİ:  
a) Adresi    : Ortakapı Mah. Atatürk Caddesi,  No:117 Kars
b) Telefon ve Faks Numarası  : 0474 212 5200 / 0474 212 5204
c) Elektronik Posta Adresi   : info@serka.gov.tr 
2-İHALE KONUSU İŞLERİN: 
A) Muhtelif İşgücü Hizmeti Alım İşi İhalesi
a) Niteliği, Türü ve Miktarı    : Teknik Şartnamede belirtilen sayıda ve nitelikte,
      Muhtelif İşgücü Hizmet Alım İşi (12 kişi),
b) Yapılacağı Yer                    : T.C. Serhat Kalkınma Ajansı Atatürk Caddesi No:117  Kars
c) İhalenin Tarihi ve Saat        : 14/12/2016, Çarşamba günü Saat 10:00
B) Silahsız Özel Güvenlik Hizmeti Alım İşi İhalesi
a) Niteliği, Türü ve Miktarı     : Teknik Şartnamede belirtilen sayıda ve nitelikte
                 Silahsız Özel Güvenlik Hizmet Alımı İşi (4 kişi)
b) Yapılacağı Yer                    : T.C. Serhat Kalkınma Ajansı Atatürk Caddesi No:117  Kars
c) Tarihi ve Saati                     : 14/12/2016, Çarşamba günü Saat 15:00
3-İHALELERİN  
a) Usulü                                  : Kalkınma Ajansları Mal, Hizmet ve Yapım İşi Satın Alım ve
                                                  ihale Usul ve Esaslarının 10. Maddesi gereğince Herkese Açık
                                                  İhale Usulü.
4- İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren İhale dosyaları T.C. Serhat Kalkınma Ajansı – Ortakapı Mahallesi – Atatürk Caddesi No:117 Merkez / KARS adresinden veya www.serka.gov.tr internet adresinden temin edilebilir.
İhale dokümanları, Ortakapı mahallesi Atatürk caddesi No: 117 Kars adresinde görülebilir ve her bir ihale için 100,00-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir.
5- İhalelere teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale dokümanının satış bedeli olan 100,00-TL, Serhat Kalkınma Ajansının T.C. Halk Bankası Kars Şubesi TR96 0001 2009 4800 0045 0000 02 IBAN numaralı banka hesabına yatırılarak dekont ibraz edilecektir.
6- Teklifler, her bir ihale için bu ilanın 2. Maddesinde belirtilen tarih ve saate kadar T.C. Serhat Kalkınma Ajansı - Ortakapı Mahallesi - Atatürk Caddesi No: 117 Merkez / Kars adresine elden verilebilecektir. Teklifler iadeli taahhütlü posta ya da kurye aracılığı ile de gönderilebilir. Posta ya da kurye ile gönderilecek tekliflerin ihale komisyonu tarafından belirlenen son teklif verme saatine kadar Ajansa ulaşması şarttır. Postada yaşanacak gecikmelerden ajans sorumlu değildir.
7- T.C. Serhat Kalkınma Ajansı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmadığından, mal ve hizmet alımı ile yapım işlerine ilişkin işi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir. İhalenin tamamen veya kısmen iptal edilmesi nedeniyle istekliler Ajanstan herhangi bir hak talebinde bulunamazlar.
Kamuoyuna Duyurulur


22.11.2016
DOĞU GÜNEŞİ GAZETESİ ARDAHAN'DA GÜNLÜK YAYIN YAPAN MÜSTAKİL VE SİYASİ BİR GAZETEDİR. İLETİŞİM; SAHİBİ VE GENEL YAYIN YÖNETMENİ MEMET AVŞAR; 05414757500